אודות

כללי

עמותת הקטמרנים הינה גוף הרשום כחוק אצל רשם העמותות וכפוף לכל הכללים, החוקים והתקנונים החלים על עמותות. מספרה 580277861.

העמותה הוקמה ביולי 1996 

העמותה במכונתה הנוכחית פועלת מקיץ 2002 והאירוע המכונן להקמתה היה פטירתו של לוחם השייטת אריק רוזנטל. באותו קיץ יצא לדרך שיוט אכזיב הראשון . סיסמת השיוט הייתה: ספורט, זיכרון ואיכות הסביבה.

מאז מהווה השיוט לזכרו של אריק רוזנטל ז"ל האירוע המרכזי בפעילות השנתית של העמותה.

בעמותה רשומים כ 200 חברים, המרכזים העיקריים של שייטיה הם שדות ים ומרינת ת"א.

מטרות

• להוות גוף מאגד ומייצג של שייטי הקטמרנים בארץ.

• ליזום ולעודד פעילות הקשורה בשייט קטמרנים.

• לחזק ולהרחיב את הענף.

פעילות 

• העמותה יוזמת בכל שנה אירוע מרכזי (שיוט אכזיב בד"כ) וארבע פעילויות נוספות ברמת תחרות או שיוט. 

• תכניתה השנתית של העמותה מסונכרנת עם תכניות אגוד השייט כאשר השאיפה היא להשתתף ב 4 שיוטי איגוד לפחות ובאליפות ישראל לקטמרנים המנוהלת ע"י האגוד.

הנהלה

ההנהלה נבחרת כול שנה לקדנציה של 12 חודשים 

• בראש העמותה עומד כיום השייט הוותיק שריר איינשטיין.

• גזבר העמותה הוא השייט איל שפילברג.